Ống kính LWIR Quang học hồng ngoại Ống kính hồng ngoại Ống kính IR Quang học IR

Ống kính LWIR

Ống kính hồng ngoại sóng dài (LWIR) thường không được làm mát và do đó, có độ nhạy kém hơn. Nó cho phép người dùng nhìn xuyên qua bụi hoặc khói, điều này làm cho chúng trở nên đặc biệt có giá trị trong một số môi trường và ứng dụng nhất định. Trường nhìn của ống kính phụ thuộc chủ yếu vào tiêu cự và kích thước máy dò.

Đừng giới hạn những gì bạn thấy. Tùy chỉnh có thể có sẵn cho sản phẩm này để phù hợp với yêu cầu kỹ thuật của bạn. Hãy cho chúng tôi biết thông số kỹ thuật yêu cầu của bạn trong mẫu tin nhắn. Bạn cũng có thể duyệt qua của chúng tôi năng lực sản xuất.

phần sốBước sóng (µm)Tiêu cự (mm)Loại tiêu điểmF#BWD (mm)núiMáy dò
Infra-LW4.81.0-178.0 - 14.04.8Hướng dẫn sử dụng1.09.0M34 x 0.75640 x 480, 17µm
Infra-LW7.51.0-178.0 - 14.07.5Hướng dẫn sử dụng1.011.0M34 x 0.75640 x 480, 17µm
Infra-LW81.0-178.0 - 14.08.0Hướng dẫn sử dụng1.09.4M34 x 0.75640 x 480, 17µm
Infra-LW111.0-178.0 - 14.011.0Hướng dẫn sử dụng1.011.0M34x0.75640 x 480, 17µm
Infra-LW121.0-178.0 - 14.012.0Hướng dẫn sử dụng1.08.4M34 x 0.75640 x 480, 17µm
Infra-LW131.0-178.0 - 14.013.0Hướng dẫn sử dụng1.011.0M34 x 0.75640 x 480, 17µm
Infra-LW141.0-178.0 - 14.014.0Hướng dẫn sử dụng1.011.0M34 x 0.75640 x 480, 17µm
Infra-LW151.0-178.0 - 14.015.0Hướng dẫn sử dụng1.011.0M34 x 0.75640 x 480, 17µm
Hồng ngoại-LW181.0-17V28.0 - 14.018.0Hướng dẫn sử dụng1.011.0M34 x 0.75640 x 480, 17µm
Infra-LW191.0-178.0 - 14.019.0Hướng dẫn sử dụng1.011.0M34 x 0.75640 x 480, 17µm
Infra-LW191.2-178.0 - 14.019.0Hướng dẫn sử dụng1.211.0M34 x 0.75640 x 480, 17µm
Infra-LW251.0-218.0 - 14.025.0Hướng dẫn sử dụng1.09.0M45 x 11024 x 768, 17µm
Hồng ngoại-LW251.0-17V38.0 - 14.025.0Hướng dẫn sử dụng1.011.0M34 x 0.75640 x 480, 17µm
Infra-LW251.0-178.0 - 14.025.0Hướng dẫn sử dụng1.08.0M34 x 0.75640 x 480, 17µm
Infra-LW301.0-178.0 - 14.030.0Hướng dẫn sử dụng1.08.3M34 x 0.75640 x 480, 17µm
Infra-LW351.0-178.0 - 14.035.0Hướng dẫn sử dụng1.011.0M34 x 0.75640 x 480, 17µm
Infra-LW351.2-178.0 - 14.035.0Hướng dẫn sử dụng1.211.0M34 x 0.75640 x 480, 17µm
Infra-LW401.0-178.0 - 14.040.0Hướng dẫn sử dụng1.011.0M34 x 0.75640 x 480, 17µm
Hồng ngoại-LW401.4-17V28.0 - 14.040.0Hướng dẫn sử dụng1.49.0M38 x 1640 x 480, 17µm
Infra-LW500.8-178.0 - 14.050.0Hướng dẫn sử dụng0.811.0M45 x 1640 x 480, 17µm
Infra-LW501.0-178.0 - 14.050.0Hướng dẫn sử dụng1.08.3M34 x 0.75640 x 480, 17µm
Infra-LW501.0-218.0 - 14.050.0Hướng dẫn sử dụng1.09.0M45 x 11024 x 768, 17µm
Hồng ngoại-LW501.0-17V28.0 - 14.050.0Hướng dẫn sử dụng1.011.0M34 x 0.75640 x 480, 17µm
Infra-LW601.0-178.0 - 14.060.0Hướng dẫn sử dụng1.011.0M34 x 0.75640 x 480, 17µm
Infra-LW601.2-178.0 - 14.060.0Hướng dẫn sử dụng1.211.0M34 x 0.75640 x 480, 17µm
Infra-LW701.0-178.0 - 14.070.0Hướng dẫn sử dụng1.08.3M34 x 0.75640 x 480, 17µm
Infra-LW751.0-178.0 - 14.075.0Hướng dẫn sử dụng1.011.0M34 x 0.75640 x 480, 17µm
Infra-LW751.0-218.0 - 14.075.0Hướng dẫn sử dụng1.07.5M56 x 11280 x 1024, 12µm
Infra-LW1001.0-178.0 - 14.0100.0Hướng dẫn sử dụng1.011.0M34 x 0.75640 x 480, 17µm
Infra-LW1001.0-218.0 - 14.0100.0Hướng dẫn sử dụng1.07.5M56 x 11280 x 1024, 12µm
Infra-LW1001.4-178.0 - 14.0100.0Hướng dẫn sử dụng1.411.0M34 x 0.75640 x 480, 17µm
Infra-LW1001.4-178.0 - 14.0100.0Hướng dẫn sử dụng1.411.0M34 x 0.75640 x 480, 17µm
Infra-LW140.12-178.0 - 14.0140.0Hướng dẫn sử dụng1.228.8Mặt bích640 x 480, 17µm
Infra-LW1501.0-178.0 - 14.0150.0Hướng dẫn sử dụng1.016.2Mặt bích640 x 480, 17µm
Infra-LW1501.2-178.0 - 14.0150.0Hướng dẫn sử dụng1.29.0M38 x 1640 x 480, 17µm
Hạ-LW251.0-17M8.0 - 14.025.0Cơ giới hóa1.013.5Mặt bích640 x 480, 17µm
Hạ-LW351.0-17M8.0 - 14.035.0Cơ giới hóa1.09.1M34 x 0.75640 x 480, 17µm
Hạ-LW501.0-17M8.0 - 14.050.0Cơ giới hóa1.010.0M60 x 1640 x 480, 17µm
Hạ-LW701.0-17M8.0 - 14.070.0Cơ giới hóa1.08.0M39 x 0.75640 x 480, 17µm
Hạ-LW751.0-17M8.0 - 14.075.0Cơ giới hóa1.014.7M59 x 12 Răng / inch640 x 480, 17µm
Hạ-LW1001.0-21M8.0 - 14.0100.0Cơ giới hóa1.013.02.313 "-36NC-2A640 x 480, 17µm
Hạ-LW1001.0-17M8.0 - 14.0100.0Cơ giới hóa1.014.5M60 x 1640 x 512, 17µm
Hạ-LW1001.2-17M8.0 - 14.0100.0Cơ giới hóa1.211.0Mặt bích640 x 480, 17µm
Hạ-LW1201.0-17M8.0 - 14.0120.0Cơ giới hóa1.012.6M60 x 1640 x 480, 17µm
Hạ-LW1301.2-17M8.0 - 14.0130.0Cơ giới hóa1.211.0Mặt bích640 x 480, 17µm
Hạ-LW1501.0-17M8.0 - 14.0150.0Cơ giới hóa1.014.0M60 x 1640 x 480, 17µm
Hạ-LW1501.2-17M8.0 - 14.0150.0Cơ giới hóa1.215.0Mặt bích640 x 480, 17µm
Hạ-LW2101.3-17M8.0 - 14.0210.0Cơ giới hóa1.314.12.313 "-36NC-2A640 x 480, 17µm
Hạ-LW2601.3-17M8.0 - 14.0260.0Cơ giới hóa1.317.7Mặt bích640 x 512, 17µm
Hạ-LW3001.3-17M8.0 - 14.0300.0Cơ giới hóa1.314.1Mặt bích640 x 480, 17µm

SPIE Photonics Tây, 31 tháng 2 - 2452 tháng XNUMX | Gian hàng: XNUMX
SPIE Defense + Cảm biến Thương mại
, 2 - 4 tháng 1320 | Gian hàng: XNUMX
Thế giới quang tử laze, 27-30 tháng 1 | Hội trường: B422 Gian hàng: XNUMX
Thế giới Laser của Quang tử Ấn Độ, 13-15 tháng 3 | Hội trường: 15 Gian hàng: LFXNUMX
tiện ích mở rộng DSEI, 12-15 tháng 7 | Gian hàng: Sản xuất Khoang XNUMX
Triển lãm
  • SPIE Photonics West 2023, 31 tháng 2 - 2452 tháng XNUMX | Gian hàng: XNUMX
  • SPIE Defense + Trade Sensing 2023, 2 - 4 tháng 1320 | Gian hàng XNUMX
  • Thế giới quang tử laze, 27-30 tháng 1 | Hội trường B422 Gian hàng XNUMX