Hình ảnh quang học Quang học hồng ngoại Quang học hồng ngoại Thấu kính nhiệt

Ống kính nhiệt

Nhu cầu duy trì sự tập trung trong một loạt các nhiệt độ môi trường là điều cần thiết đối với hiệu suất, sự ổn định và chất lượng cao của hệ thống. Các thấu kính nhiệt luyện giữ cho hiệu suất của chúng không bị thay đổi nhờ độ thụ động quang học, hoạt động cơ học và độ thụ động cơ học trong một phạm vi nhiệt độ lớn. Cấu hình của nó sẽ tự động điều chỉnh khi đặt ở các nhiệt độ khác nhau.

Tùy biến

Đừng giới hạn những gì bạn thấy. Tùy chỉnh có thể có sẵn cho sản phẩm này. Hãy cho chúng tôi biết thông số kỹ thuật của bạn trong biểu mẫu RFQ. Bạn cũng có thể duyệt của chúng tôi năng lực sản xuất.

phần sốBước sóng (µm)Tiêu cự (mm)Loại tiêu điểmF#BWD (mm)núiMáy dò
Hồng ngoại-LW130.8-21A *MỚI8.0 - 14.013.0Tập trung cố định0.89.70M34x0.751280 x 1024, 12µm
Infra-LW351.0-21AV2 *MỚI8.0 - 12.035.0Tập trung cố định1.08.10M45x0.751280 x 1024, 12µm
Hồng ngoại-LW211.0-21A *MỚI8.0 - 14.021.0Tập trung cố định1.09.50M34x0.751280 x 1024, 12µm
Infra-LW601.0-21AV3 *MỚI8.0 - 14.060.0Tập trung cố định1.09.50M34x0.51280 x 1024, 12µm
Hồng ngoại-LW351.2-21A8.0 - 12.035.0Tập trung cố định1.29.99M34x0.51024 x 768, 17µm
Hồng ngoại-LW151.0-21A8.0 - 14.015.0Tập trung cố định1.010.00M45x0.751280 x 1024, 12µm
Hồng ngoại-LW131.0-21A8.0 - 14.013.0Tập trung cố định1.011.91M45x0.751280 x 1024, 12µm
Hồng ngoại-LW351.0-21A8.0 - 12.035.0Tập trung cố định1.09.00M45x11024 x 768, 17µm
Hồng ngoại-LW501.0-21A8.0 - 12.050.0Tập trung cố định1.07.40M34x0.751280 x 1024, 12µm
Hồng ngoại-LW601.0-21A8.0 - 14.060.0Tập trung cố định1.09.50M34x0.51280 x 1024, 12µm
Hồng ngoại-LW1001.2-12A8.0 - 12.0100.0Tập trung cố định1.29.70M34x0.5640 x 480, 17µm
Hồng ngoại-LW1000.9-21A8.0 - 14.0100.0Tập trung cố định0.99.40M54x0.751280 x 1024, 12µm
Hồng ngoại-LW1001.0-21A8.0 - 14.0100.0Tập trung cố định1.010.40M54x0.751280 x 1024, 12µm
Hồng ngoại-LW751.0-21A8.0 - 12.075.0Tập trung cố định1.09.03M45x11280 x 1024, 12µm
Hồng ngoại-LW6.91.0-17A8.0 - 14.06.9Tập trung cố định1.03.24Mặt bích640 x 480, 17µm
Hồng ngoại-LW7.51.0-17A8.0 - 14.07.5Tập trung cố định1.09.00M25x0.5640 x 480, 17µm
Hồng ngoại-LW8.51.2-17A8.0 - 14.08.5Canh nét thủ công1.210.47M34x0.5640 x 480, 17µm
Hồng ngoại-LW91.0-17A8.0 - 14.09.0Tập trung cố định1.09.11M34 x 0.5640 x 480, 17µm
Hồng ngoại-LW111.0-17A8.0 - 14.011.0Canh nét thủ công1.011.00M34x0.5640 x 480, 17µm
Hồng ngoại-LW131.0-17A8.0 - 14.013.0Tập trung cố định1.08.77M25x0.5640 x 480, 17µm
Hồng ngoại-LW151.0-17A8.0 - 14.015.0Canh nét thủ công1.08.00M34x0.75640 x 480, 17µm
Hồng ngoại-LW150.85-17A8.0 - 14.015.0Tập trung cố định0.98.50M34 x 1640 x 480, 17µm
Infra-LW151.0-17AV28.0 - 12.015.0Tập trung cố định1.08.77M25 x 0.5640 x 480, 17µm
Hồng ngoại-LW191.2-17A8.0 - 14.019.0Canh nét thủ công1.210.47M34x0.5640 x 480, 17µm
Hồng ngoại-LW191.0-17A8.0 - 14.019.0Tập trung cố định1.08.00M29 x 0.75640 x 480, 17µm
Hồng ngoại-LW251.2-17A8.0 - 14.025.0Canh nét thủ công1.210.47M34x0.5640 x 480, 17µm
Hồng ngoại-LW251.0-17A8.0 - 14.025.0Tập trung cố định1.09.00M34 x 0.75640 x 480, 17µm
Hồng ngoại-LW301.0-17A8.0 - 14.030.0Tập trung cố định1.09.35M34 x 0.5640 x 480, 17µm
Hồng ngoại-LW351.2-17A8.0 - 14.035.0Canh nét thủ công1.210.47M34x0.5640 x 480, 17µm
Hồng ngoại-LW351.0-17A8.0 - 14.035.0Tập trung cố định1.04.50M25 x 0.5640 x 480, 17µm
Hồng ngoại-LW401.0-17A8.0 - 14.040.0Tập trung cố định1.06.50M34 x 0.75640 x 480, 17µm
Hồng ngoại-LW501.0-17A8.0 - 14.050.0Tập trung cố định1.07.70M34x0.75640 x 480, 17µm
Hồng ngoại-LW601.0-17A8.0 - 14.060.0Tập trung cố định1.08.00M34 x 0.75640 x 480, 17µm
Hồng ngoại-LW601.25-17A8.0 - 14.060.0Canh nét thủ công1.310.47M34x0.5640 x 480, 17µm
Hồng ngoại-LW701.0-17A8.0 - 14.070.0Tập trung cố định1.011.00M34 x 0.75640 x 480, 17µm
Hồng ngoại-LW751.0-17A8.0 - 14.075.0Tập trung cố định1.05.70M34 x 0.75640 x 480, 17µm
Hồng ngoại-LW751.3-17A8.0 - 14.075.0Tập trung cố định1.311.00M34 x 0.75640 x 480, 17µm
Hồng ngoại-LW1001.0-17A8.0 - 14.0100.0Tập trung cố định1.013.50Mặt bích640 x 480, 17µm
Hồng ngoại-LW1001.2-17A8.0 - 14.0100.0Tập trung cố định1.29.50M38.5 x 0.75640 x 512, 17µm
Hồng ngoại-LW1001.5-17A8.0 - 14.0100.0Canh nét thủ công1.510.47M34x0.5640 x 480, 17µm
Hồng ngoại-LW1101.3-17A8.0 - 14.0110.0Tập trung cố định1.312.29M59 x 0.75640 x 512, 17µm
Hồng ngoại-LW1251.2-17A8.0 - 14.0125.0Tập trung cố định1.28.50M45 x 11024 x 768, 17µm
Hồng ngoại-LW1801.4-17A8.0 - 14.0180.0Tập trung cố định1.448.80Mặt bích1024 x 768, 17µm
IR7.51.0-12A8.0 - 14.07.5Tập trung cố định1.07.50M19 x 0.5320 x 240, 12µm
IR191.0-12A8.0 - 14.019.0Tập trung cố định1.07.50M19 x 0.5320 x 240, 12µm
IR4.11.2-12A8.0-12.04.1Tập trung cố định1.214.00M25 x 0.5640 x 512, 12µm
IR5.81.2-12A8.0-12.05.8Tập trung cố định1.214.00M18 x 0.5640 x 512, 12µm
IR7.11.0-12A8.0-12.07.1Tập trung cố định1.014.00M34 x 0.75640 x 512, 12µm
IR9.11.2-12A8.0-12.09.1Tập trung cố định1.217.10M20 x 0.5640 x 512, 12µm
IR12.31.0-12A8.0-12.012.3Tập trung cố định1.018.22M25 x 0.5640 x 512, 12µm
IR12.81.0-12A8.0-12.012.8Tập trung cố định1.014.00M34 x 0.75640 x 512, 12µm
IR181.0-12A8.0-12.018.0Tập trung cố định1.08.80M22 x 0.5640 x 512, 12µm
IR191.0-12A8.0-12.019.0Tập trung cố định1.013.50M30 x 0.5640 x 512, 12µm
IR241.0-12A8.0-12.024.0Tập trung cố định1.08.80M22 x 0.5640 x 512, 12µm
IR251.0-12A8.0-12.025.0Tập trung cố định1.012.50M25 x 0.5640 x 512, 12µm
IR351.0-12A8.0-12.035.0Tập trung cố định1.016.50M34 x 0.75640 x 512, 12µm
IR501.0-12A8.0-12.050.0Tập trung cố định1.016.50M34 x 0.75640 x 512, 12µm
IR521.0-12A8.0-12.052.0Tập trung cố định1.016.50M34 x 0.75640 x 512, 12µm
IR601.0-12A8.0-12.060.0Tập trung cố định1.017.70M34 x 0.75640 x 512, 12µm
IR751.0-12A8.0-12.075.0Tập trung cố định1.013.50M34 x 0.75640 x 512, 12µm
IR1001.2-12A8.0-12.0100.0Tập trung cố định1.213.50M34 x 0.75640 x 512, 12µm

Loại tập trung: Thủ công hoặc Cố định
Nhiệt độ hoạt động: ±40℃ ~ +60℃
Nhiệt độ lưu trữ: ±20oC ~ +80oC

Trang sản phẩm Mẫu liên hệ

Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng email của tổ chức với tên miền riêng (nếu có).

Trung tâm tri thức