Lazer Kalorimetri - MatCalorie​

Lazer Kalorimetri - MatCalorie

Yüksek güçlü uygulamalarda optik bileşenlerin absorpsiyon katsayıları, optik bileşenlerin kalitesini belirlemede önemli bir parametredir. Daha yüksek absorpsiyon katsayılarına sahip optik bileşenler, termal kaçak ile sonuçlanabilecek optik ışının daha büyük bir bölümünü emer. Bu fenomen lazer ışınlarının kalitesini etkileyerek lazer işleme proseslerinin kalitesini düşürür. Bu nedenle, son kullanıcıların küçük absorpsiyon katsayılarına sahip optik bileşenleri kullanması önemlidir.

Lazer Kalorimetrisi 1

Ürün Sayfası İletişim Formu

Kuruluşunuzun e-postasını (varsa) kendi alan adıyla kullanmanızı öneririz.

Bilgi Merkezi

Lazer Kalorimetrisi 3

lazer kalorimetri

MatCalorie™, optik bileşenler için dünyanın ilk ticari absorpsiyon ölçüm sistemidir. ISO standardına uygun olarak, bu enstrüman şu ilkeye dayanmaktadır...

Daha fazla