Orta Kızılötesi Boroskop: Erişilmesi Zor Alanların Termal Görüntüleme Uygulama Notu

Orta Kızılötesi Boroskop kazan boruları, fırın duvarları vb. gibi erişilmesi zor alanların net bir şekilde incelenmesi için özelleştirilebilir gereksinimleri olan bir görüntüleme aracıdır. Optik ve mekanik tasarımda özel ortam, özellikle de yüksek sıcaklığın mercek üzerindeki etkisi dikkate alınmalıdır. Bazı durumlarda müşteriler, yan duvarı görebilmek için belirli açılarda ışık yollarına da ihtiyaç duyar.

Çalışma Prensibi

Genel tasarım konsepti Şekil 1'de gösterilmektedir. Bir termal görüntüleme merceği, bir Orta Kızılötesi kamera ve mekanik bir aparat ile montaj ve hizalama için aparattan oluşur. İsteğe bağlı su soğutma, hava temizleme ünitesi ve koruma penceresi, zorlu çevre koşullarında IR kamera için optimum koruma sağlayabilir.

Orta IR Borescope 1
Şekil 1. Mid-IR borescope düzeni

Mid-IR borescope'un temel özellikleri aşağıda listelenmiştir. Piyasadaki benzer ürünlerle karşılaştırıldığında, daha geniş bir görüş alanı (FOV) ve daha iyi piksel çözünürlüğü sunuyoruz.

MalzemeTek kristalli germanyum
ve silikon
Dalga boyu3.5 – 4 um
Odak uzaklığı12 mm
F#5
Görüntü Köşegeni20 mm
Dairesel FOV79.6 °
Dedektör Piksel Sayısı640 × 480
Piksel Boyutu25 μm
Tablo 1. Orta Kızılötesi Boroskopun temel özellikleri

Termal Mid-IR görüntüleme merceği, uzun süre 70°C sıcaklığa (yüksek termal direnç) dayanabilen bir görüntüleme merceği türüdür. Dış kapak, yüksek korozyon direncine sahip olacak şekilde tasarlanmıştır. Düzen, Şekil 2'de gösterilmiştir.

Orta IR Borescope 3
Şekil 2. Termal görüntüleme merceğinin düzeni

Örneğin, Mid-IR kamera 25µm piksel boyutuna sahip olacak şekilde seçildiyse, hesaplanan çözünürlüğü 20lp/mm'dir. MTF, tasarım sırasında bu çözünürlüğe göre değerlendirilir. Sonuçlar Şekil 3'te gösterilmiştir.

Orta IR Borescope 5
Şekil 3. 20 lp/mm uzamsal çözünürlüğe sahip MTF eğrisi

Uygulamalar

Mid-IR borescope, sıcak veya zorlu ortamlarda kullanıma uygundur ve gerçek zamanlı izleme ve kontrol için tipik olarak bir yüksek fırının veya yüksek çalışma sıcaklığına sahip ekipmanın yanına yerleştirilir. Yüksek sıcaklıklarda nesnelerin oluşturduğu görüntünün mükemmel bir şekilde izlenmesini sağlamak için tasarlanmıştır. Aşağıdaki Şekil 4. nesnelerin yüksek sıcaklıklarda oluşturduğu görüntüleri göstermektedir.

Orta IR Borescope 7
Şekil 4. Termal IR merceğin görüntü sonucu

Sistem aşağıdaki uygulama senaryolarında kullanılabilir ancak bunlarla sınırlı değildir:

  • Elektrikli kazanlar, fırınlar ve yakma fırınları içinde mobil veya yarı kalıcı alev içinden görüntüleme
  • Kesintilere neden olmadan önce sorunları tespit edin
  • Kazan borularında kül/cüruf oluşumunu kontrol edin
  • Brülör alev koşullarını teşhis edin
  • Tüm görüntü boyunca sıcaklığı ölçün
  • Yanma işlemlerini optimize etmek için verileri kaydedin ve analiz edin

Bilgi Formu

İletişim Formu

Kuruluşunuzun e-postasını kendi etki alanıyla (varsa) kullanmanızı öneririz.