ਮਾਸ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਲਈ ਆਪਟਿਕਸ

4.3mm ਤੋਂ 35mm ਵਿਚਕਾਰ ਫੋਕਲ ਲੰਬਾਈ ਵਾਲੇ LWIR ਲੈਂਸ ਪੁੰਜ ਤਾਪਮਾਨ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਹਨ, ਜੋ ਬੁਖਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਥਰਮਲ ਇਮੇਜਿੰਗ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੰਬੇ-ਲਹਿਰ ਵਾਲੇ IR ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਠੰਢੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸਲਈ ਇਹ ਧੂੜ/ਧੂੰਏਂ ਪ੍ਰਤੀ ਘੱਟ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

SPIE ਫੋਟੋਨਿਕਸ ਵੈਸਟ, 31 ਜਨਵਰੀ - 2 ਫਰਵਰੀ | ਬੂਥ: 2452
SPIE ਰੱਖਿਆ + ਵਪਾਰਕ ਸੇਂਸਿੰਗ
, 2 - 4 ਮਈ | ਬੂਥ: 1320
ਫੋਟੋਨਿਕਸ ਦੀ ਲੇਜ਼ਰ ਵਰਲਡ, 27-30 ਜੂਨ | ਹਾਲ: ਬੀ1 ਬੂਥ: 422
ਫੋਟੋਨਿਕਸ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਲੇਜ਼ਰ ਵਰਲਡ, 13-15 ਸਤੰਬਰ | ਹਾਲ: 3 ਬੂਥ: LF15
ਡੀ ਐਸ ਆਈ, 12-15 ਸਤੰਬਰ | ਬੂਥ: ਨਿਰਮਾਣ ਪੋਡ 7
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ
  • SPIE ਫੋਟੋਨਿਕਸ ਵੈਸਟ 2023, 31 ਜਨਵਰੀ - 2 ਫਰਵਰੀ | ਬੂਥ: 2452
  • SPIE ਡਿਫੈਂਸ + ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸੈਂਸਿੰਗ 2023, 2 - 4 ਮਈ | ਬੂਥ 1320
  • ਫੋਟੋਨਿਕਸ ਦੀ ਲੇਜ਼ਰ ਵਰਲਡ, 27-30 ਜੂਨ | ਹਾਲ ਬੀ 1 ਬੂਥ 422