ਮੈਡੀਕਲ ਆਪਟੀਕਲ ਇਮੇਜਿੰਗ ਲਈ ਆਪਟਿਕਸ

ਮੈਡੀਕਲ ਆਪਟੀਕਲ ਇਮੇਜਿੰਗ ਇੱਕ ਐਂਡੋਸਕੋਪ, ਹਿਸਟਰੋਸਕੋਪੀ, ਆਰਥਰੋਸਕੋਪ, ਅਤੇ ਰਾਈਨੋਲਰਿੰਗੋਸਕੋਪ ਵਰਗੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਇਮੇਜਿੰਗ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ।

SPIE ਫੋਟੋਨਿਕਸ ਵੈਸਟ, 31 ਜਨਵਰੀ - 2 ਫਰਵਰੀ | ਬੂਥ: 2452
SPIE ਰੱਖਿਆ + ਵਪਾਰਕ ਸੇਂਸਿੰਗ
, 2 - 4 ਮਈ | ਬੂਥ: 1320
ਫੋਟੋਨਿਕਸ ਦੀ ਲੇਜ਼ਰ ਵਰਲਡ, 27-30 ਜੂਨ | ਹਾਲ: ਬੀ1 ਬੂਥ: 422
ਫੋਟੋਨਿਕਸ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਲੇਜ਼ਰ ਵਰਲਡ, 13-15 ਸਤੰਬਰ | ਹਾਲ: 3 ਬੂਥ: LF15
ਡੀ ਐਸ ਆਈ, 12-15 ਸਤੰਬਰ | ਬੂਥ: ਨਿਰਮਾਣ ਪੋਡ 7
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ
  • SPIE ਫੋਟੋਨਿਕਸ ਵੈਸਟ 2023, 31 ਜਨਵਰੀ - 2 ਫਰਵਰੀ | ਬੂਥ: 2452
  • SPIE ਡਿਫੈਂਸ + ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸੈਂਸਿੰਗ 2023, 2 - 4 ਮਈ | ਬੂਥ 1320
  • ਫੋਟੋਨਿਕਸ ਦੀ ਲੇਜ਼ਰ ਵਰਲਡ, 27-30 ਜੂਨ | ਹਾਲ ਬੀ 1 ਬੂਥ 422