ਮੈਡੀਕਲ ਲੇਜ਼ਰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਆਪਟਿਕਸ

ਅਸੀਂ ਝੁਰੜੀਆਂ, ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ, ਮੁਹਾਂਸਿਆਂ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਦੇ ਧੱਬਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਲੇਜ਼ਰ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਘੱਟ ਰੋਸ਼ਨੀ ਥੈਰੇਪੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਲੜੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਆਪਟੀਕਲ ਭਾਗ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ.

SPIE ਫੋਟੋਨਿਕਸ ਵੈਸਟ, 31 ਜਨਵਰੀ - 2 ਫਰਵਰੀ | ਬੂਥ: 2452
SPIE ਰੱਖਿਆ + ਵਪਾਰਕ ਸੇਂਸਿੰਗ
, 2 - 4 ਮਈ | ਬੂਥ: 1320
ਫੋਟੋਨਿਕਸ ਦੀ ਲੇਜ਼ਰ ਵਰਲਡ, 27-30 ਜੂਨ | ਹਾਲ: ਬੀ1 ਬੂਥ: 422
ਫੋਟੋਨਿਕਸ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਲੇਜ਼ਰ ਵਰਲਡ, 13-15 ਸਤੰਬਰ | ਹਾਲ: 3 ਬੂਥ: LF15
ਡੀ ਐਸ ਆਈ, 12-15 ਸਤੰਬਰ | ਬੂਥ: ਨਿਰਮਾਣ ਪੋਡ 7
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ
  • SPIE ਫੋਟੋਨਿਕਸ ਵੈਸਟ 2023, 31 ਜਨਵਰੀ - 2 ਫਰਵਰੀ | ਬੂਥ: 2452
  • SPIE ਡਿਫੈਂਸ + ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸੈਂਸਿੰਗ 2023, 2 - 4 ਮਈ | ਬੂਥ 1320
  • ਫੋਟੋਨਿਕਸ ਦੀ ਲੇਜ਼ਰ ਵਰਲਡ, 27-30 ਜੂਨ | ਹਾਲ ਬੀ 1 ਬੂਥ 422