ਲੇਜ਼ਰ ਉੱਕਰੀ ਲਈ ਆਪਟਿਕਸ

ਲੇਜ਼ਰ ਉੱਕਰੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ, ਗੈਰ-ਸੰਪਰਕ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਬੀਮ, ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ।

ਜਚਕਰਤਾਵ ਫਾਰਮ

ਸੰਪਰਕ ਫਾਰਮ

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਈਮੇਲ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਆਪਣੇ ਡੋਮੇਨ (ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ) ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।