ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਨਿਰੀਖਣ ਲਈ ਆਪਟਿਕਸ

ਆਪਟਿਕਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਟੀਕ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਨਿਰੀਖਣ, ਨੁਕਸ ਅਤੇ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ, ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਜਚਕਰਤਾਵ ਫਾਰਮ

ਸੰਪਰਕ ਫਾਰਮ

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਈਮੇਲ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਆਪਣੇ ਡੋਮੇਨ (ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ) ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।