Precizna optika

Precizni optički moduli

Precizne optičke komponente

Precizna optička oprema

Šta je precizna optika?

Precizna optika su specijalizirani tipovi optičkih komponenti koje su dizajnirane i proizvedene prema preciznim tolerancijama kako bi se postigao određeni parametar ili skup parametara. Ove komponente uključuju sočiva, ogledala, prizme i filtere, koji se široko koriste u različitim aplikacijama kao što su medicinski instrumenti, naučna oprema, sigurnost i industrijski procesi.

SPIE Photonics West, 31. januar - 2. februar | Štand: 2452
SPIE obrana + komercijalno ispitivanje
, 2. - 4. svibnja | Štand: 1320
Laserski svijet fotonike, 27-30 juna | Sala: B1 Štand: 422
Laser World of Photonics Indija, 13-15 septembar | Sala: 3 Štand: LF15
DSEI ekstenzija, 12-15 septembar | Štand: Manufacturing Pod 7
izložbe
  • SPIE Photonics West 2023, 31. januar - 2. februar | Štand: 2452
  • SPIE Defence + Commercial Sensing 2023, 2. - 4. svibnja | Štand 1320
  • Laserski svijet fotonike, 27-30 juna | Hala B1 Štand 422