Menlo Systems femtosekundni fiber laseri

Najbolji u klasi femtosekundni fiber laseri: najveća izlazna snaga, najmanji fazni šum, najveća pouzdanost. Odaberite savršen model za svoju primjenu od naših lasera s vlaknima Erbium i Ytterbium sa središnjim talasnim dužinama emisije od vidljivog do NIR, i proteže se do srednjeg IR u odabranim modelima. Wavelength Opto-Electronic je partner Menlo Systems brenda femtosekundnih fiber lasera za Jugoistočna Azija.

 

 C-Fiber 780                    
C-Fiber 780 VELIKE SNAGA
Srednja valna duljina780 nm ± 10 nm780 nm ± 10 nm
Prosečna snaga >100 mW>250 mW
Pulsna energija >1.0 nJ >2.5 nJ
Širina impulsa <100 fs (<70 fs sa FEMTOSCALE)<100 fs (<70 fs sa FEMTOSCALE)
Stopa ponavljanja*100 MHz (50-250 MHz sa VARIO)100 MHz (50-250 MHz sa VARIO)
Nestabilnost stope ponavljanja <1 ppm tokom 20 sati na konstantnoj temperaturi <1 ppm tokom 20 sati na konstantnoj temperaturi
Timing Jitter <2 fs [rms, 10 kHz.. 1 MHz]<2 fs [rms, 10 kHz.. 1 MHz]
Izlazni port slobodan prostorslobodan prostor
Port za pomoćni izlaz** slobodni prostor, 1560 nm, >250 mWslobodni prostor, 1560 nm, >500 mW
Dodatni priključak za sjemenje spojenih vlaknima 1 (do 4 sa VIŠE GRANA)1 (do 4 sa VIŠE GRANA)
Polarizacija linearna, s-polariziranalinearna, s-polarizirana
Visina širine 75 mm 75 mm
 C-vlaknaC-Fiber High Power
Srednja valna duljina1560 nm ± 20 nm1560 nm ± 20 nm
Prosječna snaga* >100 mW>500 mW
Pulsna energija* >1.0 nJ >5.0 nJ
Širina impulsa <90 fs<90 fs
Stopa ponavljanja100 MHz (50-250 MHz sa Vario)100 MHz (50-250 MHz sa Vario)
Nestabilnost stope ponavljanja<1 ppm tokom 20 sati na konstantnoj temperaturi<1 ppm tokom 20 sati na konstantnoj temperaturi
Timing Jitter <2 fs [rms, 10 kHz.. 1 MHz]<2 fs [rms, 10 kHz.. 1 MHz]
Izlazni portspojen na vlakna (FC/APC)slobodan prostor
Polarizacijalinearno, PM vlaknolinearna, s-polarizirana
Visina širine 102 mm
 ELMO 780
ELMO 780 HIGH POWER
Srednja valna duljina 780 nm ± 10 nm780 nm ± 10 nm
Prosečna snaga >75 mW (tip. 85 mW)>140 mW (tip. 165 mW)
Širina impulsa<100 fs (tip. 85 fs)<100 fs (tip. 85 fs)
Izlazni portslobodan prostorslobodan prostor
Polarizacijalinearni, p-polarizirani**linearni, p-polarizirani**
Upravljanje disperzijomraznovrstan i svestrani SHG modul sa do 0.5 m dovodom optičkih vlakana*raznovrstan i svestrani SHG modul sa do 0.5 m dovodom optičkih vlakana*
Stopa ponavljanja*100 MHz (50-100 MHz sa VARIO)100 MHz (50-100 MHz sa VARIO)
Izlazni port na 1560 nm***
Preklopni 780 nm/1560 nm
spojeno vlaknima, 1560 nm, >180 mW (tip. 210 mW), <70 fs (tip. 50 fs) nakon do 0.8 m
odvojivi patch kabl koji održava polarizaciju
 spojeno vlaknima, 1560 nm, >180 mW (tip. 210 mW), <70 fs (tip. 50 fs) nakon do 0.8 m
odvojivi patch kabl koji održava polarizaciju
2. fiber-coupled seed portdada
2. izlazni port velike snagedostupno sa MULTIBRANCHdostupno sa MULTIBRANCH
 elmo
ELMO HIGH POWER
ELMO HIGH POWER-FS
Srednja valna duljina 1560 nm ± 30 nm1560 nm ± 30 nm1560 nm ± 30 nm
Prosečna snaga>10 mW>180 mW >330 mW 
Širina impulsa<150 fs (tip. 100 fs)<60 fs (tip. 45 fs) <90 fs (tip. 70 fs)
Izlazni portspojena vlaknimaspojena vlaknima slobodan prostor
Polarizacijalinearno, PM vlaknolinearno, PM vlakno 
Upravljanje disperzijom*disperzija se može fabrički podesiti za postizanje kratkih impulsa nakon 0.5-30m vanjskog vlaknadisperzija se može fabrički podesiti za postizanje kratkih impulsa nakon 0.5-30m vanjskog vlakna dužina eksternog patch kabla od 0.5m do vanjskog modula kompresora**
Stopa ponavljanja*100 MHz
(50-100 MHz sa Vario)*
100 MHz
(50-100 MHz sa Vario)*
 100 MHz
(50-100 MHz sa Vario)*
2. fiber-coupled seed port da da
2. izlazni port velike snagedostupno sa MULTIBRANCHdostupno sa MULTIBRANCH dostupno sa MULTIBRANCH
 narandža
narandžasta HIGH POWER
narandža VELIKA SNAGA 10
Srednja valna duljina1040 nm ± 10 nm1040 nm ± 10 nm1040 nm ± 10 nm
Prosečna snaga>100 mW (@ 100 MHz)>1 W (@ 100 MHz)>10 W (@ 100 MHz)
Pulsna energija>1 nJ>10 nJ>100 nJ
Pulsna širina*cvrkut, 1-4 ps, podržava <150 fs<150 fs (<75 fs**)<200 fs (<150 fs**)
Stopa ponavljanja**50 MHz ili 100 MHz100 MHz50 MHz ili 100 MHz
Nestabilnost stope ponavljanja<1 ppm tokom 90 sati na konstantnoj temperaturi<1 ppm tokom 90 sati na konstantnoj temperaturi<1 ppm tokom 90 sati na konstantnoj temperaturi
Izlazni portspojena vlaknimaslobodan prostorslobodan prostor
Dodatni priključak za sjemenje spojenih vlaknima 1 (do 4 sa VIŠE GRANA) 1 (do 4 sa VIŠE GRANA)1 (do 4 sa VIŠE GRANA)
Polarizacijalinearna, PM vlaknalinearna, p-polariziranalinearna, p-polarizirana
Visina širine 120 mm120 mm
DRUGI HARMONIČKI MODUL SHG 520 
Prosečna snaga >400 mW 
Širina impulsa <150 fs 
Polarizacija linearna, p-polarizirana 
 YLMO 520
Srednja valna duljina 520 nm ± 5 nm
širina impulsa (FWHM)< 150 fs (Gausov)
Prosječna snaga*> 500 mW (veća izlazna snaga na zahtjev)
Pulsna energija>5 nJ
Stopa ponavljanja*100 MHz
Izlazni portslobodan prostor
Polarizacijalinearna, s-polarizirana
Divergencija snopa< 2 mrad
Kvalitet zrakaM² <1.2 (tip. <1.1)
Port za pomoćni izlaz**Slobodni prostor, > 4 W prosječne snage, 1040 nm, <100 fs
 YLMO
Srednja valna duljina 1045 nm ± 10 nm
Prosečna snaga >4 W (@ 100 MHz)
Pulsna energija >40 nJ
Širina impulsa<80 fs
Stopa ponavljanjatvornički podešeni između 30 MHz i 100 MHz, ± 1 MHz
Izlazni portslobodan prostor
Polarizacijap-pol. u slobodnom prostoru (PER: tip. 23 dB)
Opcija biranja impulsa (samo za 50 MHz ili niže)Realizovano integrisanim brzim AOM: Režim 1: Deli stopu ponavljanja faktorom 3 ili više, energija impulsa ostaje konstantna. Mod 2: Može se koristiti kao brzi amplitudni modulator.
 YLMO Mid-IR
Opseg talasnih dužina*3-5 µm (podesivo unutar ovog raspona, druga talasna dužina na zahtjev)
Prosječna snaga*>100 mW u odabranom spektru (>100 mW 3.0-4.7 µm, >80 mW 4.7-5.0 µm)
Stopa ponavljanja*100 MHz
izlazSlobodan prostor (spojnica vlakana na zahtjev)
Polarizacijalinearna, s-polarizirana
Širina impulsa< 400 fs (tip. 200 fs)
 YLMO-930
Srednja valna duljina 930 nm ± 10 nm
Prosečna snaga> 0.5 W
Pulsna energija>10 nJ
Širina impulsa<140 fs, (tip. <120 fs)
Stopa ponavljanja*50 MHz ± 1 MHz *
Izlazni portslobodan prostor
Polarizacijalinearni, (>50:1)
Promjer žljebova2 mm ± 0.5 mm
Visina širine56 mm
 YLMO-Sjeme
Srednja valna duljina tvornički podešeno između 1030 nm i 1064 nm, ± 1 nm
Prosečna snaga >200 mW (@50 MHz)
Pulsna energija >4 nJ
bandwidth>15 nm (uži propusni opseg na zahtjev)  
širina impulsa (FWHM)cvrkutala, podržava <150 fs
Stopa ponavljanjatvornički podešeni između 30 MHz i 100 MHz, ± 1 MHz
Izlazni portSC/APC navlaka za spajanje vlakana
Polarizacijalinearno, PM vlakno (PER: tip >20 dB)
Opcija biranja impulsa (samo za 50 MHz ili niže)Realizovano integrisanim brzim AOM: Režim 1: Deli stopu ponavljanja faktorom 3 ili više, energija impulsa ostaje konstantna. Mod 2: Može se koristiti kao brzi amplitudni modulator.
  • C-Fiber/780 femtosekundni erbijum laser

Femtosekundni laserski izvori Menlo Systems bazirani na vlaknima integrišu najnovija dostignuća u tehnologiji vlakana u proizvode lake za upotrebu. Jedinstveni dizajn figure 9® kompanije Menlo Systems rezultira ponovljivim i dugotrajnim stabilnim radom. Zasnovan je na dobro uspostavljenom mehanizmu za zaključavanje načina rada Nelinear Amplifying Loop Mirror (NALM). I oscilator i pojačalo koriste samo komponente vlakana koje održavaju polarizaciju (PM), osiguravajući odličnu stabilnost i rad bez šuma. Laser je bez održavanja, korisnik je instaliran i spreman za upotrebu pritiskom na jedno dugme. Prilagodite svoj laser dostupnim opcijama kako bi odgovarao zahtjevima vaše aplikacije. Kompletno rješenje za sinhronizaciju dostupno je s laserom i elektronikom za sinhronizaciju. Sve komponente od jednog dobavljača s potpunom automatizacijom garantiraju rad bez ruku i više vremena za vaše eksperimente.

  • ELMO 780 femtosekundni erbijumski laseri

Femtosekundni laserski izvori Menlo Systems bazirani na vlaknima integrišu najnovija dostignuća u tehnologiji vlakana u proizvode lake za upotrebu. Jedinstvena tehnologija zaključavanja načina rada Menlo Systems figure 9® rezultira ponovljivim i dugotrajnim stabilnim radom. ELMO 780 sa svojim modularnim konceptom i kompaktnim modulom za udvostručavanje frekvencije optimizovan je za OEM integraciju i maksimalnu svestranost. Sistem je bez održavanja i dizajniran za rad 24/7.

  • ELMO femtosekundni erbijumski laseri

Femtosekundni laserski izvori Menlo Systems bazirani na vlaknima integrišu najnovija dostignuća u tehnologiji vlakana u proizvode lake za upotrebu. Jedinstvena tehnologija zaključavanja načina rada Menlo Systems figure 9® rezultira ponovljivim i dugotrajnim stabilnim radom. ELMO sa svojim dizajnom od svih vlakana garantuje odličnu stabilnost i rad sa niskim nivoom buke. Kao izvorni izvor za pojačala sa vlaknima, oscilator je bez održavanja, korisnik je instaliran i spreman za upotrebu pritiskom na jedno dugme. Ukratko: OEM laser dizajniran za rad 24/7.

  • Narandžasti femtosekundni iterbijumski laseri

Femtosekundni laserski izvori zasnovani na Yb vlaknima Menlo Systems sada nude više od 10 W prosječne snage sa trajanjem impulsa od <150 fs. Na osnovu našeg jedinstvenog dizajna figure 9®, laseri nude ponovljiv i dugotrajan stabilan rad. I oscilator i pojačalo koriste samo komponente vlakana koje održavaju polarizaciju (PM), osiguravajući odličnu stabilnost i rad bez šuma. Druga generacija harmonika je visoko efikasan modul za maksimalne performanse. Laser je bez održavanja, korisnik je instaliran i spreman za upotrebu pritiskom na jedno dugme. Prilagodite svoj laser dostupnim opcijama kako bi odgovarao zahtjevima vaše aplikacije.

  • YLMO 520 femtosekundni fiber laser

YLMO 520 je baziran na femtosekundnom fiber laseru dopiranom iterbijem sa udvostručenom frekvencijom (YLMO). Sistem isporučuje više od 500 mW prosječne izlazne snage na 520 nm, sa trajanjem impulsa ispod 150 fs. Svestrani dizajn omogućava istovremeni pristup 1040 nm fundamentalnog, pri proizvoljnom omjeru podjele snage. Visoke vršne snage, odlična stabilnost i konzistentne dugoročne performanse čine YLMO 520 savršenim prikladnim za aplikacije kao što su multifotonska pobuda, spektroskopija pumpe-sonde ili dvofotonska polimerizacija. Femtosekundni fiber laser kompanije Menlo Systems integriše najnovija dostignuća u tehnologiji vlakana i ugrađuje ova poboljšanja u proizvod lak za upotrebu.

  • YLMO/930 femtosekundni iterbijum laser

Femtosekundni fiber laser kompanije Menlo Systems integriše najnovija dostignuća u tehnologiji vlakana i ugrađuje ova poboljšanja u proizvod lak za upotrebu. Naša patentirana figura 9® Tehnologija pruža pouzdano i konzistentno zaključavanje načina rada, što je idealno za osiguranje dugotrajnog stabilnog rada u zahtjevnim okruženjima. YLMO sa svojim dizajnom od PM vlakana garantuje odličnu stabilnost i konzistentne dugoročne performanse. YLMO je dizajniran sa naukom o životu i višefotonskim aplikacijama na umu. Impulsi se mogu prethodno čipovati kako bi postigli svoju najkraću širinu unutar ciljanog uzorka. Instalacija laserskog sistema je najjednostavnija i traje samo nekoliko minuta. Radi lakšeg rada, laser se uključuje pritiskom na jedno dugme. Rad bez održavanja jamči uređaj bez brige koji omogućava našim klijentima da svoje vrijeme i resurse usmjere na stvarnu primjenu.

  • YLMO MID-IR femtosekundni laser

Menlo Systems YLMO Mid-IR femtosekundni fiber laser integriše najnovija dostignuća u tehnologiji vlakana i ugrađuje ova poboljšanja u proizvod koji je jednostavan za korištenje. YLMO Mid-IR sa svojim kompaktnim i robusnim dizajnom garantuje odličnu stabilnost i konzistentne dugoročne performanse. Nivoi snage od više od 100 mW lako ispunjavaju uobičajene zahtjeve najsavremenijih mid-IR aplikacija. Femtosekundno trajanje impulsa manje od 400 fs omogućava primjenu širokopojasne spektroskopije kao i mjerenja sa vremenskim razlučivanjem. Rad bez održavanja jamči uređaj bez brige koji omogućava našim klijentima da svoje vrijeme i resurse usmjere na stvarnu primjenu. Instalacija laserskog sistema je najjednostavnija i traje samo nekoliko minuta.

  • YLMO-semenski femtosekundni iterbijum laser

Femtosekundni optički laserski oscilator kompanije Menlo Systems baziran na Ytterbiju integriše najnovija dostignuća u tehnologiji vlakana i ugrađuje ova poboljšanja u proizvod lak za upotrebu. Njihova patentirana tehnologija figure 9® pruža pouzdano i dosljedno zaključavanje načina rada, što je idealno za osiguravanje dugotrajnog stabilnog rada. Dizajn PM-vlakana garantuje odličnu stabilnost i nisku buku, čak i u teškim okruženjima sa velikim oscilacijama temperature. Kao izvorni izvor za pojačala, YLMO-Seed nudi laku integraciju i rad bez održavanja, dizajniran za 24/7 rad.

 

Stranica proizvoda Kontakt obrazac

Predlažemo korištenje e-pošte vaše organizacije sa svojom domenom (ako postoji).