Menlo Systems femtosekundni fiber laseri

Najbolji u klasi femtosekundni fiber laseri: najveća izlazna snaga, najmanji fazni šum, najveća pouzdanost. Odaberite savršen model za svoju primjenu od naših lasera s vlaknima Erbium i Ytterbium sa središnjim talasnim dužinama emisije od vidljivog do NIR, i proteže se do srednjeg IR u odabranim modelima.

SPIE Photonics West, 31. januar - 2. februar | Štand: 2452
SPIE obrana + komercijalno ispitivanje
, 2. - 4. svibnja | Štand: 1320
Laserski svijet fotonike, 27-30 juna | Sala: B1 Štand: 422
Laser World of Photonics Indija, 13-15 septembar | Sala: 3 Štand: LF15
DSEI ekstenzija, 12-15 septembar | Štand: Manufacturing Pod 7
izložbe
  • SPIE Photonics West 2023, 31. januar - 2. februar | Štand: 2452
  • SPIE Defence + Commercial Sensing 2023, 2. - 4. svibnja | Štand 1320
  • Laserski svijet fotonike, 27-30 juna | Hala B1 Štand 422