LASERSKI KOMPONENTE Fotodiode

Slično fotomultiplikatorima, lavinske fotodiode (APD) se koriste za detekciju ekstremno slabih intenziteta svjetlosti. Si APD se koriste u opsegu talasnih dužina od 250 do 1100 nm, a InGaAs se koristi kao poluprovodnički materijal u APD za opseg talasnih dužina od 1100 do 1700 nm. PIN fotodiode pretvaraju svjetlost u struju – bez potrebe za primjenom prednapona. Silicij se obično koristi kao jeftin detektorski materijal u rasponu Visa. Za veće zahtjeve koristi se InGaAs; pokriva najširi spektralni raspon od Visa do NIR. Nudimo silicijum karbid kao “solar-slep” detektor posebno za UV opseg. Wavelength Opto-Electronic je partner brenda fotodioda LASER COMPONENTS za Singapur.

 • Silicijumski APD

Si-APD su pogodni za spektralni opseg od 225nm do 1100nm.

 • Silikonski APD za brojanje fotona

SAP-serije silikonske lavinske fotodiode se prvenstveno koriste za brojanje fotona. Ova serija ima najveću efikasnost i najniže stope tamne struje.

 • Silicijum APDs osetljiv na UV zračenje

Detektor je razvijen posebno za (bio)medicinske aplikacije u kojima se moraju detektovati najmanji signali u kratkotalasnom UV/plavom spektru.

 • InGaAs APD

Naše InGaAs lavinske fotodiode (APD) dizajnirane su za spektralni opseg od 1100 nm do 1700 nm. Proizvodi serije IAG imaju posebno dobar odnos signal-šum i podržavaju pojačanje od više od 30.

 • Silikonski APD nizovi

APD nizovi su sada dostupni od Laser Components, omogućavajući nove aplikacije u LIDAR-u i ACC-u.

 • APD prijemnici

APD sa usklađenim, integrisanim predpojačalom u kompaktnim hermetičkim paketima.

 • APD moduli

Brza i pouzdana detekcija svjetlosti. U APD modulima je već uključen drajver za rad sa lavinskim fotodiodama.

 • Visokonaponski moduli za APD

Uz jeftine blok module iz LASER COMPONENTS, vrlo je lako napajati napone do nekoliko 1,000 V.

 • InGaAs Pin fotodiode

IR fotodiode sa naglaskom na kvantnu efikasnost: LASER COMPONENTS razvija i proizvodi fotodiode u spektralnom opsegu do 2600 nm.

Stranica proizvoda Kontakt obrazac

Predlažemo korištenje e-pošte vaše organizacije sa svojom domenom (ako postoji).

Za više proizvoda i informacija kliknite OVDJE

FAQ

Kako rade fotodiode?

Fotodiode su poluvodički uređaji koji pretvaraju svjetlost u električnu struju. Kada svjetlost udari u fotodiodu, ona stvara parove elektron-rupa u poluvodičkom materijalu, koji zatim proizvode struju. Količina proizvedene struje proporcionalna je intenzitetu svjetlosti.

Za šta se koriste fotodiode?

Fotodiode se koriste u širokom spektru aplikacija koje zahtijevaju detekciju ili mjerenje svjetlosti. Neke uobičajene upotrebe fotodioda uključuju:

 1. Optička komunikacija: Fotodiode se koriste kao prijemnici u optičkim komunikacijskim sistemima, gdje pretvaraju svjetlosne signale u električne signale.

 2. Detekcija svjetlosti: fotodiode se mogu koristiti za detekciju nivoa svjetlosti u različitim postavkama, kao što su kamere, svjetlomjeri i naučni instrumenti.

 3. Industrijski senzor: fotodiode se koriste u industrijskim aplikacijama za otkrivanje prisustva svjetlosti ili mjerenje intenziteta svjetlosti, kao što je u automatiziranim proizvodnim procesima.

 4. Medicinski uređaji: Fotodiode se koriste u medicinskim uređajima kao što su monitori kiseonika u krvi i pulsni oksimetri.

 5. Solarna energija: fotodiode se mogu koristiti u solarnim ćelijama za pretvaranje sunčeve svjetlosti u električnu energiju.