Optical Mirrors

Optička ogledala se koriste za preusmjeravanje svjetlosti u različitim aplikacijama uključujući spektroskopiju, obradu materijala, medicinu, vođenje zraka i lasersku šupljinu, ili aplikacije za poravnanje u UV, VIS i IR spektralnim područjima. Wavelength Opto-Electronic nudi kvalitetna laserska ogledala dostupna u varijacijama širokopojasnog, uskopojasnog, metalnog, medicinskog lasera, ultrabrzih, skenirajućih, faznih retardera, šupljina i CO₂ ogledala ravnih, klinastih ili zakrivljenih površina dizajniranih za 0° ili 45° upadnog ugla sa robusni dielektrični, reflektirajući i metalni premazi. Također nudimo laserska ogledala optimizirana sa visokom refleksijom i visokim pragom oštećenja za najzahtjevnije primjene, a prilagođena optička ogledala mogu se izraditi prema vašem specifičnom dizajnu.