Optika za skeniranje vida

Precizno pozicioniranje laserskog snopa za lasersku obradu sada je postalo brzo i jednostavno uz podršku modula za skeniranje koaksijalnog vida. Pomaže u održavanju tačnosti položaja kada se postavi ispred galvanometra prije obrade ili za testiranje kvaliteta uzoraka nakon obrade. Možete dizajnirati odgovarajući modul na osnovu različitih zahtjeva skeniranja odabirom pravog akromatskog f-theta sočiva, izvora svjetlosti i kamere za vid.

Upitni obrazac

Kontakt obrazac

Predlažemo korištenje e-pošte vaše organizacije sa svojom domenom (ako postoji).