Optika za lasersko bušenje

Precizna sočiva, optika za oblikovanje zraka i laseri velike snage omogućavaju precizno i ​​efikasno bušenje složenih geometrija i materijala, revolucionirajući industrije kao što su avio i elektronika.

Upitni obrazac

Kontakt obrazac

Predlažemo korištenje e-pošte vaše organizacije sa svojom domenom (ako postoji).